Rozmanité a barevné Colorado

Hlavním a největším městem v Coloradu je Denver a nejvyšším bodem státu je vrchol Mount Elbert v pohoří Sawatch Range. Největšími řekami, které se v Coloradu nacházejí, jsou:
·         Rio Grande,
·         Arkansas,
·         Platte a Colorado


Historie osidlování

Colorado začali osidlovat španělští osadníci někdy na začátku osmnáctého století. Území bylo později součástí provincie Santa Fe v Novém Mexiku a od roku 1821 bylo součástí nezávislého Mexika. Později se tato část země stala součástí Spojených Států Amerických, v letech 1848, po mexicko-americké válce. Oblast byla rozdělena mezi novomexické, utažské, kansaské a nebraské teritorium. Potom následovala první evropská osídlení Colorada. Osídlení probíhala v padesátých letech devatenáctého století, kdy na konci tohoto století vypukla v Coloradu rovněž zlatá horečka. V roce 1861 dostalo Colorado své jméno podle řeky, která zde pramení.

Během zlaté horečky se zde nacházelo mnoho zlatokopeckých měst, která po vytěžení oblasti zůstala vylidněna a opuštěna. Z části měst se později během času stala turistická centra, lyžařská střediska, hráčská místa nebo historická města. Mnoho z těchto měst však stále zůstává, i po celá staletí, opuštěných a říká se jim města duchů. V devatenáctém století bylo Colorado proslulé zločinností a řádilo zde mnoho loupeživých band. Anarchie v Coloradu trvala až do roku 1876.


Rozmanitost to umožňuje

·         Na východě Colorada se nacházejí veliké prérie, které v polovině státu přecházejí do obrovských Skalnatých hor.
·         Střed Colorada tvoří mohutné hory, které jsou porostlé hustými jehličnatými lesy.
·         V nitru samotných Skalnatých hor je samozřejmostí několik národních parků. Nachází se tam i velice známá obrovská přírodní příkopová propadlina.
·         Colorado na západě patří rovněž Skalnatým horám. Celá tato oblast je opět porostlá hlavně jehličnatými lesy, ale také topolem osikovým.
·         Skalnaté hory mají na vrcholech sníh pouze v zimě. Nachází se zde však několik menších ledovců.