Srovnání mezd mužů a žen

V zemích Evropské unie se rozdíly mezi výší mezd žen a můžu pohybují mezi pěti procenty například v Itálii či Rumunsku, až po dvacet pět procent ve zmiňovaném Estonsku. Hned za nimi jsme tedy potom my, kde rozdíl je skoro dvacet dva procent. Skoro pětinový rozdíl je mezi průměrnou hodinovou odměnou pro muže a ženy v Rakousku a také ve velké Británii. Skoro dvacet procent je to také na Slovensku od roku 2016.
Dle výsledků Eurostatu se situace od roku 2011 zlepšila ve většině zemí. Největší snížení tohoto rozdílu od uvedeného roku proběhlo v Rumunsku, Maďarsku, Španělsku, ale dokonce i v Rakousku.
blahopřejeme.jpg
Platy žen a mužů však nelze shrnout takto jednoduše, protože výsledky nehodnotí platy na stejných pozicích, nýbrž jednoduše hodinovou mzdu žen a mužů. Záleží tedy nejen na pohlaví, ale také na zkušenostech, vzdělání a výsledky ovlivňují také kulturní, sociální a ekonomické odlišnosti zaměstnání žen a mužů.
Pokud se podíváme na platy na pozicích administrativních pracovníků, ve službách či v prodeji, jsou rozdíly v platech nižší, ale stále tam je přibližně osmi procentní rozdíl ve výši mezd.
vějíř z bankovek.jpg
Samozřejmě je také rozdíl ve využívání zkrácených úvazků, kdy ženy často pracují právě na zkrácený úvazek, nicméně muži tuto variantu využívají mnohem méně.
Zaměstnání také není obsazeno v rámci pohlaví stejnoměrně s přibývajícím počtem dětí v rodině.
V roce 2016 pracovalo 65 procent žen bez dětí a sedmdesát tři procent mužů bez dětí, nicméně, pokud se pak v tomto roce monitorovali zaměstnaní rodičové, byl poměr už jiný. Ze sta žen s jedním dítětem pracovalo v roce 2016 71 a ze sta mužů s jedním dítětem v rodině pracovalo 85 mužů. Pokud mají více dětí v rodině, pracuje pouze padesát pět procent žen, proti osmdesáti čtyřem procentům mužů. Tento výsledek asi nikoho nepřekvapí.
Možná ale bude překvapující, že nezaměstnanost v Evropské unii klesá a naprosto šokující pro českou veřejnost může být, že nejnižší nezaměstnanost v rámci EU je právě u nás v České republice, kde tvoří pouze 2,4 procenta oproti celku, kde je nezaměstnanost na 8,6 procentech.