Konec dětským hrám

Čas letí neuvěřitelným tempem, a to vnímáme především na dětech. Doba předškolního věku uteče jako voda, školní povinnosti, které tento radostný věk nahradí, jsou taky rychle pryč a najednou tu stojí teenager, který se rozhoduje, co dál se svým životem. Jedním z důležitých momentů je výběr střední školy. Co všechno je třeba k úspěšnému přijetí na vybranou školu ?

S příchodem deváté třídy je třeba už vážně přemýšlet nad volbou střední školy. Sice se může zdát, že přijímací zkoušky jsou v nedohlednu, ale věřte tomu, času nazbyt zrovna není.
tři studenti.jpg

V žádném případě nepodceňujte výběr

Je dost těžké ve věku 14 let rozhodnout o svém budoucím životě. Spousta dětí o tom nemá zdaleka jasno a pak jsou na řadě rodiče. Ti by měli samozřejmě brát v úvahu přání a představy dítěte, ale také by měli být reální, co se týká jejich schopností a studijního nadání. Nápomoci s tímto problémem můžete být i poradenství ve speciálním školském zařízení, kde dokáží pomocí různých testů odhalit, k čemu má dítě talent a čemu by se do budoucna věnovat nemělo.

Pokud po těchto prvních krocích máte alespoň náznak toho, co dál, pak je tu výběr školy. Volit můžete mezi školou státní nebo soukromou. Základní školy svým žákům poskytují brožuru s přehledem všech středních škol a učilišť. K zahození nejsou ani zkušenosti stávajících středoškoláků, pokud někoho takového ve svém okolí máte, určitě se nebojte požádat o jeho zkušenosti a názory. Pokud už jste zúžili výběr školy a nemáte stále jasno, pak využijte nabídky dnů otevřených dveří. Co se týká přijímacích zkoušek, i na ty se dá připravit. Většina škol nabízí přípravné kurzy, kde je možné si v jejich závěru udělat přijímačky tzv. nanečisto.
letájící knihy.jpg

Základem toho všeho ale je, aby dítě mělo vůbec potřebné znalosti, předpoklady a hlavně chuť ke studiu, prostě studijní typ. Pokud někdo na studium hlavu nemá, bude lepší volbou učební obor, který je na učení podstatně méně náročnější.


Co?

Co?