Pomozte blízkému člověku nebo příteli


Pokud máte ve svém okolí nebo ve své rodinÄ› ÄlovÄ›ka, který se Äasto cítí velmi unavený a pÅ™itom chrápe, Äasto upadá do mikrospánku, doporuÄujeme tomuto ÄlovÄ›ku vyÅ¡etÅ™ení na naší privátní ORL klinice v Plzni. VaÅ¡eho známého Äi příbuzného vyÅ¡etříme pomocí takzvané polysomnografie, což je vyÅ¡etÅ™ení, které snímá základní životní funkce u ÄlovÄ›ka bÄ›hem Å¡esti až osmi hodin spánku, a to zejména dýchání, jeho srdeÄnÄ›-cévní systém, chrápání, Äinnost svalů, okysliÄování krve, Äinnost nervové soustavy i kvalitu spánku. NaÅ¡e privátní ORL klinika v Plzni může provést monitoring ÄlovÄ›ka, u nÄ›jž je pÅ™edpokládaná spánkové apnoe, i v domácím prostÅ™edí.

Se spánkovou apnoí si vždy poradíme

Na základÄ› zjiÅ¡tÄ›ných výsledků z monitoringu urÄíme závažnost stavu a doporuÄíme další Å™eÅ¡ení daného problému. Diagnostikovanou léÄbu spánkové apnoe léÄíme podle potÅ™eb pacienta dýchacím přístrojem, ústním aparátkem, plazmou, chirurgicky, poziÄní terapií nebo dalšími metodami. NaÅ¡e léÄba zajistí postiženým lepší a bezpeÄnÄ›jší a kvalitu života.