Virtuální sídlo, co nabízí?

Toho co může virtuální sídlo v Ostravě, ale samozřejmě také jinde, podnikatelům, kteří této služby využijí je celkem dost. Možná, až překvapivě dost.

V první řadě je nutno zdůraznit, že využitím virtuálního sídla si podnikatel vytrhne doslova trn z paty. K této službě se totiž přikloní podnikatelé, kteří nemají jinou možnost získání souhlasu s umístěním sídla své budoucí společnosti s ručením omezeným. Nemají vlastní objekt, kde by sídlo umístil a pronajímatel se většinou zdráhá, takový souhlas udělit.

Virtuální sídlo je možnost

U pronájmu virtuálního sídla, či také virtuální kanceláře, se tento souhlas vydává automaticky na celou dobu nájemního vztahu.

Další výhodou, které virtuální sídlo nabízí, je jeho finanční náročnost. Ta není skoro žádná. Ostatně dvě, tři stovky měsíčně, opravdu nejsou výdajem, se kterým by jakákoliv společnost s ručením omezeným měla mít nějaký problém. Ceny nájmu se snižují s délkou smluveného nájemního vztahu. Nájemné je splatné na celou dobu předem, při podpisu smlouvy a převzetí dokumentu se souhlasem k umístění sídla.

Seznam výhod spojených s virtuálním sídlem, zdaleka nekončí. Na podnikatele využívajícího tuto službu čeká také perfektní poštovní servis. Od přijetí všech možných druhů zásilek, po jejich evidenci, skladování až po skenování listovních dopisů.

Podnikejte bez kanceláře

To se děje na žádost nájemce virtuálního sídla a jde o to, že přijaté listovní zásilky jsou diskrétně otevřeny a naskenovány do podoby PDF souborů. Ty jsou poté ihned zasílány do e-mailové schránky nájemce. Nájemce tak není nikdy vystaven nebezpečí z prodlení při důležité informaci, i kdyby se zrovna zdržoval na druhé straně světa.

Určitě příjemnou výhodou pro řadu podnikatelů, kteří ke své činnosti nemají k dispozici vlastní prostory, je možnost občasného zapůjčení kanceláře, nebo konferenční místnosti. Tu může využít ke svým obchodním jednáním, nebo k prezentacím svých projektů.