Domy se zvláštním režimem

Oblast sociálních služeb je velmi rozsáhlá. Přesto jsou lidé, kteří jen velmi obtížně hledají podporu, kterou potřebují. Například lidé s kombinovaným postižením. Jinak vypadá poradenství určené například pro nevidomého jedince a jinak poradenství pro člověka, který je zároveň nevidomý i mentálně postižený. Multidisciplinární spolupráce ne vždy funguje.
Velmi obtížně hledají vhodné sociální služby například lidé, kteří mají atypické projevy v chování.
zelené dveře.jpg
Respektive obtížně je hledají spíše jejich opatrovníci, protože tito lidé si obvykle své potřeby nejsou schopni ani uvědomit. Jedná se například o lidi trpící poruchami autistického spektra, o lidi s mentálním hendikepem v kombinaci s poruchami chování nebo duševní nemocí, nebo o lidi s neurogenerativním onemocněním jako například alzheimerovou chorobou.
starý dům s parkem.jpg

Soukromé subjekty nabízejí rozličnou kvalitu

Pro tyto lidi jsou obvykle určeny Domy se zvláštním režimem. V těchto domech by měla být větší posila ze strany personálu. Je samozřejmé, že lidé s atypickými projevy chování potřebují podstatně větší podporu ze strany personálu. Tito lidé absolvují také speciální školení, například v oblasti takzvané šetrné sebeobrany. Také absolvují semináře, jak jednat s těmito lidmi.
Bohužel nabídka služeb je značně nedostačující. Na to reagují často soukromí poskytovatelé sociálních služeb. Bohužel kvalita jejich služeb není vždy dostačující. Jistě je mnoho těch, kteří nabízejí vysoký nadstandard. Je to díky kvalitnímu manažerskému vedení a funkčnímu fundraisingu. Na druhé straně ovšem najdeme celou řadu soukromých služeb, které nabízejí velmi nekvalitní práci. Požadavek zvýšeného personálního obsazení nejenže není akceptován, nezřídka dochází k tomu, že je personál naprosto nedostačující. Přesto je o nabídku těchto zařízení velký zájem, protože není konkurenční nabídka.