Ručení za úvěr

V případech, kdy potřebujeme vyšší finanční částku na pořízení osobního automobilu, na rozjezd podnikání, na rekonstrukci bytu či domu nebo na vybavení domácnosti, je jedním z řešení čerpání finančních prostředků na úvěr. Většina lidí žádá o úvěr v bance, ta posoudí bonitu klienta a jestliže není dostatečná, poskytnutí úvěru je zamítnuto. Banka zpravidla odmítne poskytnutí úvěru i v případě, kdy klient není zadlužen či předlužen, stačí, když má záznam v registrech dlužníků.

Sportovní vůz

Jedním z řešení je nebankovní úvěr se zástavou nemovitosti. Ten se zpravidla poskytuje ve výši až do sedmdesáti procent hodnoty nemovitosti. Zastavená nemovitost je jistotou pro věřitele, která jim umožňuje poskytnout výhodnou půjčku s dlouhou dobou splatnosti. Po dobu splatnosti, změní-li se finanční situace klienta, je možné využít předčasné splacení, případně refinancování úvěru. Předmětem zástavy je nemovitost ve vlastnictví klienta, případně třetí osoby. Úvěr se zástavou nemovitosti může mít splatnost až 20 let, využít jej mohou občané, podnikatelé i firmy. Výše splátek je smluvně nastavena na míru, podle finančních možností klienta. Dostane-li se klient do nepříznivé finanční situace, vždy se hledá prostor k řešení a prodej nemovitosti je až krajním řešením.

Rodinný dům

Finanční prostředky, získané prostřednictvím úvěru se zástavou nemovitosti, nejsou účelově vázány. To znamená, že je klient může použít k jakémukoli účelu a jejich využití nemusí nijak dokládat. Je možné je využít pro osobní potřebu, pro konsolidaci předchozích půjček nebo refinancování nevýhodného úvěru. Jako vhodné se jeví i využití na rozjezd podnikání, kdy je potřeba pořídit nové objekty, výrobní technologie nebo skladové zásoby.

Při ručení nemovitostí je posouzení možnosti půjčky i její realizace, ve srovnání s bankovními úvěry, velice rychlé.